Historie

Dobrý den,
jaké fonendoskopy se prosím používaly za první republiky? Měl tehdy vůbec doktor fonendoskop, jak jej známe z dneška?

Odpověď

Dobrý den, ačkoli byl fonendoskop v období první republiky už známou lékařskou pomůckou, větší oblibě se těšil starší „tuhý“ stetoskop, který je na rozdíl od fonendoskopu z pevného materiálu a nemá tedy ohebnou hadičku. Za první republiky byl tento typ doporučován odborníky, jak ostatně dokazují následující slova profesora Ladislava Syllaby z roku 1925

„Hlavním úkolem dobrého stethoskopu není, aby zvuky v těle vznikající zesiloval, nýbrž aby se jím zvuky šířily k aukultujícímu uchu co možná podstatně nezeslabeny a jakostně nezměněny. Tomuto úkolu vyhovuje zcela dobře obyčejný tuhý dutý stethoskop, kterým se zvuky šíří v té síle, jak je postřehuje ucho samo bez sluchátka… Nadto se vlastní, v těle vznikající zvuky auskultační ohebnými sluchátky často nemálo znetvořují, což mohu se Sahlim, R. Geiglem aj. plně potvrditi. Proto se nemohu pro stethoskopy ohebné a resonanční nikterak nadchnouti. A zejména nikoli pro fonendoskop.“ SYLLABA, Ladislav. Nauka o lékařském poklepu a poslechu. Praha: Bursík a Kohout, 1918-1925. 2 sv.

Používaly se tyto druhy:

a)       Sluchátka tuhá: První moderní Stetoskop vynalezl francouzský fyzik a lékař René Laënnec již v roce 1816. Šlo o dřevěný ve středu provrtaný válec. Všechny ostatní tuhé stetoskopy, které se v období první republiky používaly, byly jeho různými obměnami: Stetoskop Piorryův, Škodův, Traubův, Baasův, Bambergrův, Potainův, Gerhardtův, Frerichsův.

Právě Frerichsův stetoskop je v roce 1925 doporučovaný doktorem Sahlim: „Jeho oba konce jsou nálevkovitě rozšířeny, jeden v širší, druhý v užší nálevku. Lze u něho desku pro ucho kuželovitým čípkem nasaditi libovolně buď na jeden nebo na druhý konec.“ SYLLABA, Ladislav. Nauka o lékařském poklepu a poslechu. Praha: Bursík a Kohout, 1918-1925. 2 sv.

b)      Sluchátka ohebná: Nejznámější byl Voltoliniův stetoskop, Hutrův, Konigův,  a Cammanův

c)       Fonendoskopy: Fonendoskop Bianchiův a Bazzův, Bockův

Postupně fonendoskopy nabývaly na popularitě. Přestaly se vyrábět z kaučuku, který se po čase lámal. V jejich výrobě se postupně přešlo na pryž. zdroj : https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/historie-fonendoskopu